Tuesday, March 2, 2010

Windows 7 kullanıcı hesabı denetimini kapatma

Birçok kullanıcının azılı derdi olabiliyor bu hesap denetimi, olup olmadık zamanlarda sizden türlü onaylar isteyen Windows Vista'da ki versiyonuna göre çok fazla iyileştirme yapmış Microsoft , Windows 7'de.Ayarlanabilen denetim seviyesi ile de gayet esnek bir yapıya kavuşmuş ve her kullanıcının ayarlarını kendisine göre değiştirme yetisi kazandırılmış.

Gelelim nasıl kapatabileceğimize yada nasıl denetim seviyesi düşüreceğimize.İzlenecek yol basit, ilk yapacaklarımız sırasıyla :

  1. Denetim Masasını açın

  2. Denetim masasında ki "Sistem Güvenlik" başlığına tıklayın

  3. "İşlem Merkezi" başlığı altında ki "Kullanıcı hesabı denetimi ayarlarını değiştir" e tıklayın




Şimdi gelen pencerede bize 4 kademede denetim koşulları sunuyor.Bu denetim kontrolü varsayılan olarak 3. kademe geliyor isterseniz en alta çekerek tamamen kapatabilir veya kendi isteklerinize göre arttırabilir veya azaltabilirsiniz.

1 comment: