Friday, January 6, 2012

Batch dosyası ile bilgilerinizi kolayca yedekleme

Kendi bilgisayarımda kullanmak üzere hazırladığım kullanışlı bir yedek alma scripti.Yedekleme yapacağınız sürücü harfini Büyük olarak girdikten sonra, işletim sisteminizi otomatik bulur ve kullanıcı dosyalarını, kayıt defteri ve mail programlarının yedeklerini, yedek başlatılma tarih ve zamanına göre klasörleyip alır.

Windows 7 için yönetici olarak çalıştırın.

İndir


@echo off
echo ### YEDEK ALINACAK SURUCU HARFINI GIRIN...
SET /P N=DEGERLERDEN BIRISINI GIRIN D, E, F, G, H, I SONRA ENTER'A BASIN:
IF "%N%"=="D" GOTO D
IF "%N%"=="E" GOTO E
IF "%N%"=="F" GOTO F
IF "%N%"=="G" GOTO G
IF "%N%"=="H" GOTO H
IF "%N%"=="I" GOTO I
:D
set drive=D:\Backup\%date:~0,2%-%date:~3,2%-%date:~6,6%_%time:~0,2%-%time:~3,2%
set backupcmd=xcopy /s /c /d /e /h /i /r /y
GOTO SISTEMBUL
:E
set drive=E:\Backup\%date:~0,2%-%date:~3,2%-%date:~6,6%_%time:~0,2%-%time:~3,2%
set backupcmd=xcopy /s /c /d /e /h /i /r /y
GOTO SISTEMBUL
:F
set drive=F:\Backup\%date:~0,2%-%date:~3,2%-%date:~6,6%_%time:~0,2%-%time:~3,2%
set backupcmd=xcopy /s /c /d /e /h /i /r /y
GOTO SISTEMBUL
:G
set drive=G:\Backup\%date:~0,2%-%date:~3,2%-%date:~6,6%_%time:~0,2%-%time:~3,2%
set backupcmd=xcopy /s /c /d /e /h /i /r /y
GOTO SISTEMBUL
:H
set drive=H:\Backup\%date:~0,2%-%date:~3,2%-%date:~6,6%_%time:~0,2%-%time:~3,2%
set backupcmd=xcopy /s /c /d /e /h /i /r /y
GOTO SISTEMBUL
:I
set drive=I:\Backup\%date:~0,2%-%date:~3,2%-%date:~6,6%_%time:~0,2%-%time:~3,2%
set backupcmd=xcopy /s /c /d /e /h /i /r /y
GOTO SISTEMBUL

:SISTEMBUL
echo ### ISLETIM SISTEMI BULUNUYOR...
VER |find "6.1" >NUL
IF NOT ERRORLEVEL 1 goto :WIN7

VER |find "5.1" >NUL
IF NOT ERRORLEVEL 1 goto :WINXP

:WIN7
echo ### GECERLI SISTEM WINDOWS 7 - AKTIF PROFIL YEDEKLENIYOR...
%backupcmd% "%USERPROFILE%\Documents" "%drive%\Documents"
%backupcmd% "%USERPROFILE%\Pictures" "%drive%\Pictures"
%backupcmd% "%USERPROFILE%\Downloads" "%drive%\Downloads"
%backupcmd% "%USERPROFILE%\Music" "%drive%\Music"
%backupcmd% "%USERPROFILE%\Videos" "%drive%\Videos"
%backupcmd% "%USERPROFILE%\Contacts" "%drive%\Contacts"
%backupcmd% "%USERPROFILE%\Saved Games" "%drive%\Saved Games"
%backupcmd% "%USERPROFILE%\Links" "%drive%\Links"
%backupcmd% "%USERPROFILE%\Desktop" "%drive%\Desktop"
%backupcmd% "%USERPROFILE%\Favorites" "%drive%\Favorites"
echo ### MAIL PROGRAMLARI YEDEKLERI ALINIYOR...
%backupcmd% "%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Windows Live Mail" "%drive%\Windows Live Mail"
%backupcmd% "%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Identities" "%drive%\Outlook Express"
%backupcmd% "%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Outlook" "%drive%\Outlook"
GOTO YAZILIMYEDEK

:WINXP
echo ### GECERLI SISTEM WINDOWS XP - PROFIL YEDEKLENIYOR...
%backupcmd% "%USERPROFILE%\My Documents" "%drive%\My Documents"
%backupcmd% "%USERPROFILE%\Desktop" "%drive%\Desktop"
%backupcmd% "%USERPROFILE%\Favorites" "%drive%\Favorites"
echo ### MAIL PROGRAMLARI YEDEKLERI ALINIYOR...
%backupcmd% "%USERPROFILE%\Application Data\Microsoft\Address Book" "%drive%\Address Book"
%backupcmd% "%USERPROFILE%\Application Data\Microsoft\Windows Live Mail" "%drive%\Windows Live Mail"
%backupcmd% "%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Identities" "%drive%\Outlook Express"
%backupcmd% "%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook" "%drive%\Outlook"
GOTO YAZILIMYEDEK

:YAZILIMYEDEK
echo ### KAYIT DEFTERI YEDEKLENIYOR...
if not exist "%drive%\Registry" mkdir "%drive%\Registry"
if exist "%drive%\Registry\regbackup.reg" del "%drive%\Registry\regbackup.reg"
regedit /e "%drive%\Registry\regbackup.reg"

echo YEDEKLEME TAMAMLANDI!
@pause

No comments:

Post a Comment